Home / Ngày tốt chuyển nhà / Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 11 năm 2015

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 11 năm 2015

Việc lựa chọn ngày tốt chuyển nhà là công việc rất khó và rất quan trọng nên mỗi khi chuyển nhà mới chúng ta đều suy nghĩ và tham khảo xem ngày nào chuyển sẽ tốt và hợp với vận mệnh của mình mong khi sang nhà mới sẽ gặp nhiều măn mắn trong cuộc sống và sự nghiệp, già đình. Nếu các bạn đang có ý định chuyển nhà trong tháng 11 năm 2015 này thì hãy tham khảo bài viết ” Ngày tốt chuyể nhà tháng 11 năm 2015 ” này nhé.

Bảng ngày tốt chuyển nhà tháng 11 năm 2015 các bạn tham khảo.

bang-ngay-tot-thang-11-nam-2015

Cùng tìm hiểu ý nghia của những ngày tốt trên nhé.

Chủ nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2015
Ngày âm lịch: 20/09/2015 (AL)
Ngày: Tân tỵ, tháng: Bính tuất, năm: Ất mùi
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Nguy
Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Phòng – thuộc: Thái dương – con vật: Thỏ

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển

Thứ tư, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 23/09/2015 (AL)
Ngày: Giáp thân, tháng: Bính tuất, năm: Ất mùi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Cơ – thuộc: Thuỷ – con vật: Báo

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Tố tụng, giải oan
Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, An táng, mai táng

Thứ sáu, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 25/09/2015 (AL)
Ngày: Bính tuất, tháng: Bính tuất, năm: Ất mùi
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu – thuộc: Kim – con vật: Trâu

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Tố tụng, giải oan

Thứ bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 26/09/2015 (AL)
Ngày: Đinh hợi, tháng: Bính tuất, năm: Ất mùi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

Đánh giá chung: (5) – Vô cùng tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Tế tự, tế lễ
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

Thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 29/09/2015 (AL)
Ngày: Canh dần, tháng: Bính tuất, năm: Ất mùi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Tùng Bách Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Thất – thuộc: Hoả – con vật: Lợn

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển, Cầu tài, cầu lộc

Thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 30/09/2015 (AL)
Ngày: Tân mão, tháng: Bính tuất, năm: Ất mùi
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Định
Nạp âm: Tùng Bách Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Tế tự, tế lễ, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 01/10/2015 (AL)
Ngày: Nhâm thìn, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Khuê – thuộc: Mộc – con vật: Lang

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Tố tụng, giải oan
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 04/10/2015 (AL)
Ngày: Ất mùi, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Sa Trung Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Mão – thuộc: Thái dương – con vật: Gà

Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Giao dịch, ký hợp đồng

Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 08/10/2015 (AL)
Ngày: Kỷ hợi, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Bình Địa Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Động thổ, Xuất hành, di chuyển

Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 09/10/2015 (AL)
Ngày: Canh tý, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Bích Thượng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ – thuộc: Kim – con vật: Dê

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Hôn thú, giá thú, Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hơi tốt: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: An táng, mai táng, Động thổ

Thứ bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 10/10/2015 (AL)
Ngày: Tân sửu, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Mãn
Nạp âm: Bích Thượng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển

Chủ nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 11/10/2015 (AL)
Ngày: Nhâm dần, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Kim Bạch Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Tinh – thuộc: Thái dương – con vật: Ngựa

Đánh giá chung: (3) – Cực tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Khai trương, Tế tự, tế lễ, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 13/10/2015 (AL)
Ngày: Giáp thìn, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Phú Đăng Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Ngày âm lịch: 16/10/2015 (AL)
Ngày: Đinh mùi, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Thiên Hà Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Cang – thuộc: Kim – con vật: Rồng

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Giao dịch, ký hợp đồng
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Động thổ

Với những hôi tin trên chúng tôi mong sẽ giúp được các bạn tìm kiếm được một ngày đẹp thật hợp với mình khi di chuyển nhà nhé. Nếu các bạn thấy thông tin hay xin + và share để ủng hộ admin nhé!

Check Also

sinh-con-2017

Chọn ngày tháng sinh con năm 2017 để bé có vận số tốt nhất

Chọn ngày tháng sinh con năm 2017 để bé có vận số tốt nhất: Trong ...