Home / Ngày tốt chuyển nhà / Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 12 năm 2015

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 12 năm 2015

Bạn đang có dự định chuyển nhà trong tháng 12 này mà chưa kiếm đucợ ngày nào tốt để chuyển. Bạn hãy tham khảo ngay bài viết ” Ngày tốt chuyển nhà tháng 12 năm 2015” của chúng tôi để tìm ra ngày tốt nhất trong tháng 11 năm 2015 nhé.

Bảng ngày tốt chuyển nhà tháng 12 năm 2015 như sau:

bang-ngay-tot-chuyen-nha-thang-12-nam-2015

Những việc nên làm và không nên làm của những ngày tốt trên

Thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 20/10/2015 (AL)
Ngày: Tân hợi, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Thoa Xuyến Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Động thổ, Xuất hành, di chuyển

Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 21/10/2015 (AL)
Ngày: Nhâm tý, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Tang Chá Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Cơ – thuộc: Thuỷ – con vật: Báo

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Động thổ
Không nên: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

Thứ năm, ngày 03 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 22/10/2015 (AL)
Ngày: Quý sửu, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Mãn
Nạp âm: Tang Chá Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu – thuộc: Mộc – con vật: Giải

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển

Thứ sáu, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 23/10/2015 (AL)
Ngày: Giáp dần, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Đại Khê Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu – thuộc: Kim – con vật: Trâu

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Động thổ, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc

Thứ bảy, ngày 05 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 24/10/2015 (AL)
Ngày: Ất mão, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Trực: Định
Nạp âm: Đại Khê Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, An táng, mai táng, Giao dịch, ký hợp đồng

Chủ nhật, ngày 06 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 25/10/2015 (AL)
Ngày: Bính thìn, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Sa Trung Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

Đánh giá chung: (1) – Tốt
BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Tố tụng, giải oan

Thứ tư, ngày 09 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 28/10/2015 (AL)
Ngày: Kỷ mùi, tháng: Đinh hợi, năm: Ất mùi
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Nguy
Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Giao dịch, ký hợp đồng
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Động thổ

Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 01/11/2015 (AL)
Ngày: Tân dậu, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Thu
Nạp âm: Bạch Lựu Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Lâu – thuộc: Kim – con vật: Chó

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Tế tự, tế lễ, Động thổ

Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 02/11/2015 (AL)
Ngày: Nhâm tuất, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Đại Hải Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc

Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 04/11/2015 (AL)
Ngày: Giáp tý, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Hải Trung Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Tất – thuộc: Thái âm – con vật: Chim

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Tế tự, tế lễ, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 05/11/2015 (AL)
Ngày: Ất sửu, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Hải Trung Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Xuất hành, di chuyển, Cầu tài, cầu lộc, Làm việc thiện, làm phúc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Động thổ

Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 07/11/2015 (AL)
Ngày: Đinh mão, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc

Thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 09/11/2015 (AL)
Ngày: Kỷ tỵ, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Đại Lâm Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Giao dịch, ký hợp đồng
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 13/11/2015 (AL)
Ngày: Quý dậu, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Thu
Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Chẩn – thuộc: Thuỷ – con vật: Giun

Đánh giá chung: (1) – Tốt
BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Tế tự, tế lễ, Động thổ
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

Thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 16/11/2015 (AL)
Ngày: Bính tý, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Đê – thuộc: Thổ – con vật: Lạc

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Tế tự, tế lễ, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 17/11/2015 (AL)
Ngày: Đinh sửu, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Phòng – thuộc: Thái dương – con vật: Thỏ

Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Xuất hành, di chuyển, Cầu tài, cầu lộc, Làm việc thiện, làm phúc

Thứ ba, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Ngày âm lịch: 19/11/2015 (AL)
Ngày: Kỷ mão, tháng: Mậu tý, năm: Ất mùi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

Đánh giá chung: (1) – Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc

Bên trên là những ngày tốt nhất trong tháng 12 chúng tôi xin đưa ra để các bạn cùng tham khảo để chọn cho mình một ngày tốt nhất khi chuyển nhà nhé. Nếu bạn thấy hay xin + và Share để ủng hộ trang web nhé.

Check Also

sinh-con-2017

Chọn ngày tháng sinh con năm 2017 để bé có vận số tốt nhất

Chọn ngày tháng sinh con năm 2017 để bé có vận số tốt nhất: Trong ...