Home / Tết nguyên đán / Xem tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2018

Xem tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2018

Bạn tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979? Đầu năm Mậu Tuất bạn muốn tìm người đến xông đất cho gia đình mình, bạn không biết tuổi của mình hợp với những tuổi nào? Những tuổi nào không nên xông đất đầu năm 2018? Hãy cùng http://xemtuoionline.com/ tìm hiểu xem tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 đầu năm 2018 trong bài viết dưới đây nhé

xem-tuoi-xong-dat-2018

Tổng hợp các tuổi xông đất hợp với tuổi Kỷ Mùi đầu năm 2018

Thông tin gia chủ:

Năm sinh : Kỷ Mùi
Mệnh : Thiện Thượng Hỏa
Cung : Chấn

Theo như cách tính của các chuyên gia phong thủy của Xem Tuổi Online thì gia chủ Kỷ Mùi có thể lựa chọn những người hợp tuổi nhất với gia chủ như 1951,1978, 1987, 1950, 1959, 1990, 1999, 2002 để tiến hành mời tới xông nhà đầu năm 2018.

Chi tiết các tuổi xông đất hợp với tuổi Kỷ Mùi

Tuổi Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Tùng Bách Mộc của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà Mùi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt

– Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt
Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Thiện Thượng Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà Mùi Lục hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt

– Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt
Tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Lộ Trung Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà Mùi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt

– Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt
Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Tùng Bách Mộc của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi người xông nhà Dần Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt
Tuổi Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà Mùi Tam hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt

– Địa chi người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt
Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh Lộ Bàng Thổ
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành người xông nhà Lộ Bàng Thổ Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà Mùi Lục hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt

– Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt
Tuổi Kỷ Mão 1999 mệnh Thành Đầu Thổ
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Thành Đầu Thổ của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành người xông nhà Thành Đầu Thổ Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà Mùi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt

– Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt
Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Dương Liễu Mộc của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương khắc với Mậu của năm xông nhà, không tốt

– Địa chi của người xông nhà Mùi Lục hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt

– Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Check Also

xem-tuoi-xong-dat

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho tuổi Đinh Mão 1987

Bạn tuổi Đinh Mão 1987? Công việc, học vấn, sức khỏe, tài lộc trong năm ...